Bergsmeditation

Deltagarna i Bergsmeditationsgruppen träffs under 1,5 timmar vid 6 tillfällen. Det är max 7 personer i en grupp. Alla sökanden kommer att intervjuas innan deltagande i meditationsgruppen. Släkt eller vänner kan inte delta i samma grupp och alla deltagare skriver på ett kontrakt om tystnadsplikt.
Nästa kurstillfälle hösten 2024
Smygehamn 19.00 – 20.30
15/8, 5/9, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10 
 
Kostnad för 6 tillfällen 1100  kronor som erläggs innan kursen startar.

Jag anordnar en gratis ”prova på kväll” för dig som aldrig har mediterat med Bergsmeditation. Kontakta mig för mer information.