Bergsmeditation

Deltagarna i Bergsmeditationsgruppen träffs en kväll varannan vecka under 1,5 timmar. Vi är max 7 personer i en grupp. Alla sökanden kommer att intervjuas innan deltagande i meditationsgruppen. Släkt eller vänner kan inte delta i samma grupp och alla deltagare skriver på ett kontrakt om tystnadsplikt.
Nästa kurstillfälle: 
Våren 2024 – Bergsmeditation i grupp
Meddela mig gärna om du är intresserad av att delta i en Bergsmeditationsgrupp i Smygehamn så kontaktar jag dig när jag startar upp våren 2024.
 
Kostnad för 7 tillfällen 1050 kronor som erläggs innan kursen startar.

Återbetalning endast mot läkarintyg.

Jag anordnar en gratis ”prova på kväll” för dig som aldrig har mediterat med Bergsmeditation. Kontakta mig för mer information.