Om Bergsmeditation

Bergsmeditation fungerar som ett verktyg för personlig utveckling genom ökad självkännedom som leder till en bättre kommunikation med såväl dig själv som andra. I din egen takt erbjuds du tillgång till nya insikter och känslor och har då valmöjligheten att lämna gamla beteendemönster. Metoden skapar en länk mellan ditt logiska tänkande och din känslomässiga resurs.  Meditationen används alltså inte endast för avslappning utan är en visualiserad, guidad meditation

Bergsmeditation kan hjälpa dig att

  • Utveckla din intuition och din känslomässiga intelligens
  • Se var du befinner dig idag och få insikt om vad/vart du vill nå
  • Lära dig förstå dina känslor, sätta ord på dem och se hur dem påverkar dig
  • Få större självkännedom och självkänsla
  • Förbättra koncentrationen och öka kreativiteten

Deltagarna i Bergsmeditationsgruppen träffs en kväll varannan vecka under 1,5 timmar. Vi är max 7 personer i en grupp. Alla sökanden kommer att intervjuas innan deltagande i meditationsgruppen. Släkt eller vänner kan inte delta i samma grupp och alla deltagare skriver på ett kontrakt om tystnadsplikt.

Bergsmeditationen har skapats och utvecklats av Terry Evans som är känd för sitt arbete som medium. Denna meditation har inte något med mediumskap eller andekontakt att göra.