Mediala tjänster antingen enskild eller i grupp

Enskild sittning

30 minuter 250 kr

60 minuter 400 kr

Beroende på kundens behov och sittningens längd väljs en eller flera av nedanstående ”verktyg” för att genomföra sittningen.

  • Tarotkort
  • Seans (budskap från andevärlden)
  • Energi/auraläsning
  • Healing

Grupptjänster

Grupptjänster gäller för grupper mellan 3-7 personer. Är gruppen större kontakta mig så hittar vi en lösning.

  • Gruppseans (budskap från andevärlden) 
  • För träff med vänner eller kollegor erbjuds  ett program med meditation, intuitionsövningar samt gruppseans. 

Kontakta mig för upplägg, plats och pris.