Mediala tjänster antingen enskild eller i grupp

Enskild sittning, på plats eller digitalt.

30 minuter 300 kr

60 minuter 500 kr

Beroende på kundens behov och sittningens längd väljs en eller flera av nedanstående ”verktyg” ut för att genomföra sittningen.

  • Tarotkort
  • Seans (budskap från andevärlden)
  • Energi/auraläsning
  • Healing

Grupptjänster

Grupptjänster gäller för grupper mellan 3-7 personer. Är gruppen större kontakta mig så hittar vi en lösning.

  • Gruppseans (budskap från andevärlden) 
  • För träff med vänner erbjuds  ett program med meditation, intuitionsövningar samt gruppseans. 

Kontakta mig för upplägg, plats och pris.